"Chặt chẽ" hơn cả thế giới, nhà giàu Đức tiêu tiền như thế nào?

Giới siêu giàu ở Đức tiêu tiền khá chặt chẽ. Họ luôn đảm bảo những khoản tiêu đi đều phải mang lại một giá trị bền vững gì đó.

Video: Giới siêu giàu Đức tiêu tiền như thế nào (Nguồn: VTV)


Theo VTV

>> xem thêm

Bình luận(0)