Sacombank có thêm Phó chủ tịch HĐQT

(Kiến Thức) - HĐQT Ngân hàng Sacombank vừa thông qua nghị quyết bổ sung ông Nguyễn Gia Định (thành viên HĐQT) làm thường trực HĐQT và giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT.

Như vậy, với việc bổ sung thêm ông Định, thường trực HĐQT Sacombank hiện có 6 người, gồm ông Phạm Hữu Phú (Chủ tịch HĐQT), 3 Phó Chủ tịch (ông Trầm Bê, ông Kiều Hữu Dũng và ông Nguyễn Gia Định), ông Phan Huy Khang (Tổng giám đốc) và ông Nguyễn Miên Tuấn - Thành viên HĐQT.

 Ông Nguyễn Gia Định

Bên cạnh việc tham gia vào thường trực HĐQT lần này, ông Định được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro, Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý rủi ro tổn thất, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng và xét duyệt hạn mức giao dịch liên ngân hàng, Phó Ban chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn, Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm.

Ông Nguyễn Gia Định (sinh năm 1958, gốc Quảng Nam) là người được đào tạo bài bản và có 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt trong các hoạt động quản lý rủi ro và điều hành kinh doanh. Trước khi về Sacombank, ông Định từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Eximbank (giai đoạn 2003 - 2006).

Hải Sơn

Bình luận(0)