Có thương mình, vợ mới ở lại

Có thương mình, vợ mới ở lại

May mắn trở về từ chiến trường khốc liệt, nhưng "nỗi buồn chiến tranh" vẫn luôn hiện hữu trong gia đình anh thương binh Trần Văn Đạo.

Hãy chào hỏi bằng cả tấm lòng

Hãy chào hỏi bằng cả tấm lòng

Đến trường tiểu học của các con tháng này, tôi nhìn thấy trang trọng ở cửa lớp "khẩu hiệu" của tháng: Hãy chào hỏi bằng cả tấm lòng.