Thần đồng là do tiền kiếp?

Nhiều người cho rằng hiện tượng thần đồng là do tiền kiếp, điều này có đúng không?

Hỏi: Những khả năng của thần đồng có phải là do kiếp trước quy định không? - Trần Thị Thủy (Vĩnh Phúc).
 Ảnh minh họa.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người: Thần đồng hay những khả năng khác người là do sự hình thành của tự nhiên. Có nhiều hiện tượng trẻ em biết đọc biết viết từ khi chưa đi học ngày càng nhiều có thể giải thích là do trong tư duy của các cháu tự hình thành một phép đọc và sau nhiều lần ghép lại thì nó hình thành quy tắc đọc riêng, nên không học mà cũng biết đọc biết viết. 
Khả năng di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Ở góc độ tiềm năng con người thì còn giải thích là có tiền kiếp, nhưng trong khoa học hiện đại thì không công nhận điều đó. Cho đến nay cũng chưa có công trình nghiên cứu nào chỉ ra hay khẳng định nguồn gốc phát sinh của thần đồng cả.
PV (ghi)

Bình luận(0)