Kinh hoàng hố chôn tập thể những đứa trẻ từ chối gia nhập IS

Những đứa trẻ từ chối gia nhập IS phần lớn sẽ phải chịu kết cục bi thảm tại hố chôn tập thể ở thị trấn Sinjar, Iraq.

Video: Hố chôn tập thể, kết cục bi thảm của những đứa trẻ từ chối gia nhập IS:
Theo VTV

Bình luận(0)