Đao họng là do bệnh viêm dạ dày?

Đao họng là do bệnh viêm dạ dày?

(Kiến Thức) - Bị đau rát ở họng, tại sao bác sĩ lại kết luận là do bệnh viêm dạ dày? Dạ dày sao lại ảnh hưởng đến họng?