Video: Làm thế nào phát hiện chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy?

Các hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật. Vì sao trong thời gian gần đây, các hành vi này lại nổi lên trên nhiều địa bàn trong cả nước?

Video: Chiêu trò chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy:
Làm thế nào để ngăn chặn chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy, mời quý vị hãy cùng các chuyên gia của chúng tôi nhận diện rõ loại tội phạm này, và đưa ra giải pháp phòng chống trong phóng sự trên.
Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)