Video: Cảnh giác thịt chó bẩn ở Hà Nội

Video: Cảnh giác thịt chó bẩn ở Hà Nội

Hiện nay, việc giết mổ chó lấy thịt diễn ra chủ yếu dưới hình thức tự phát, không theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn tới thịt chó rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Video: Truy bắt băng nhóm cướp xe Grabbike

Video: Truy bắt băng nhóm cướp xe Grabbike

Ở một khía cạnh khác thì những tài xế GrabBike, Uber này lại trở thành mục tiêu mà các đối tượng trộm cướp nhắm đến để thực hiện hành vi phạm pháp.