Hai lần bất tử

Hai lần bất tử

"Cụ Hinh này, về khoa học, trong tương lai muốn bất tử, liệu có được không?"

Valentine nhà cụ Ty

Valentine nhà cụ Ty

"Ô các cụ yên ấm thế, dám hỏi bí quyết của các cụ thế nào ạ? Chẳng hạn bà nhà có hay nói chuyện với cụ ông không ạ?"

Khó là gì?

Khó là gì?

‘Khó’, là thứ mà đem cộng với ‘muốn’, thì thành ‘dễ’...

“Chủ nghĩa đanh đá“

“Chủ nghĩa đanh đá“

Đời sống nghèo khổ dốt nát, chỉ còn có cái đanh đá để mà tự vệ, để cho thiên hạ biết tay khi cần, và cả khi mình bỗng "điên lên"

Câu chuyện hợp tác

Câu chuyện hợp tác

Chỉ có ông Thánh Gióng thì chiến đấu được một mình! Vì ông Thánh Gióng là giấc mơ của con người chăn trâu thổi sáo một mình thời ngày xưa.