Hai lần bất tử

Hai lần bất tử

"Cụ Hinh này, về khoa học, trong tương lai muốn bất tử, liệu có được không?"

Valentine nhà cụ Ty

Valentine nhà cụ Ty

"Ô các cụ yên ấm thế, dám hỏi bí quyết của các cụ thế nào ạ? Chẳng hạn bà nhà có hay nói chuyện với cụ ông không ạ?"

Hiện đại hóa Hải quân Việt Nam

Hiện đại hóa Hải quân Việt Nam

Hải quân Việt Nam đang từng bước chính quy hóa và hiện đại hóa, trang bị các loại tàu tiên tiến, hỏa lực mạnh...

Khó là gì?

Khó là gì?

‘Khó’, là thứ mà đem cộng với ‘muốn’, thì thành ‘dễ’...

“Chủ nghĩa đanh đá“

“Chủ nghĩa đanh đá“

Đời sống nghèo khổ dốt nát, chỉ còn có cái đanh đá để mà tự vệ, để cho thiên hạ biết tay khi cần, và cả khi mình bỗng "điên lên"

Chủ tịch nước gieo hạt giống

Chủ tịch nước gieo hạt giống

Sau khi khai mở những đường cày đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục cầm giỏ hạt giống, gieo hạt xuống đồng.