Con gái khi yêu thay đổi thế nào?

Con gái khi yêu thay đổi thế nào?

Chăm chút ngoại hình hơn, tự nhiên e thẹn, thường xuyên nói về một người... được cho là những biểu hiện của con gái khi yêu.