Ra mắt Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER

(Kiến Thức) - Từ hôm nay 8/8, Tạp chí Nhà quản trị - TheLEADER chính thức xuất bản trên Internet. 

Tạp chí Nhà quản trị - TheLEADER, cơ quan báo chí của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) chính thức xuất bản trên Internet vào hôm nay, 8/8/2017.
Ra mat Tap chi dien tu Nha Quan Tri - TheLEADER
Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển của Hội VACD nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu góp phần " Vì một nền quản trị tốt hơn". TheLEADER.vn được xây dựng theo tiêu chí là một trang báo điện tử được vận hành theo mô hình quản trị hiện đại; có nội dung tập trung phản ánh hoạt động kinh tế, kinh doanh gắn với câu chuyện quản trị. Mục tiêu của TheLEADER là góp phần vào sự phát triển của báo chí nước nhà trong sự nghiệp phát triển chung. Đồng thời, TheLEADER sẽ đồng hành cùng giới lãnh đạo kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đóng góp vào chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Năm 2007, được truyền cảm hứng bởi việc Việt Nam gia nhập WTO, với những cơ hội mang tính lịch sử và những thách thức khắc nghiệt cho các doanh nghiệp trong quá trình từng bước hội nhập với thị trường thế giới; đồng thời trăn trở trước tình trạng yếu kém về quản trị, quản lý của một số lớn các doanh nghiệp Việt, VACD chính thức thành lập và hoạt động vào ngày 4/7/2007.
Với mục tiêu "Vì một nền quản trị tốt hơn", sứ mệnh của VACD là góp phần cải thiện năng lực quản trị của Việt Nam đặc biệt trong việc quản trị quốc gia, quản trị kinh doanh và quản trị tổ chức, cộng đồng.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)