Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ sáng kiến hợp tác về biến đổi khí hậu

(Kiến Thức) - Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến hợp tác về biến đổi khí hậu giữa các tổ chức trong hệ thống với các đối tác quốc tế, góp phần thực hiện thành công COP 21 ở Việt Nam.

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - LHHVN) đã phối hợp với tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy hợp tác trong việc thực hiện COP 21 của các tổ chức xã hội”.

Tham dự hội thảo có ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện tổ chức GIZ, các tổ chức thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, các đối tác quốc tế và thành viên mạng lưới CCWG.

 Ông Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN và đại diện GIZ chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về vai trò và công tác điều phối trong lĩnh vực biến đổi khí hậu của Liên hiệp Hội Việt Nam; Cung cấp thông tin về chương trình biến đổi khí hậu của tổ chức Hợp tác Phát triển Đức - GIZ tại Việt Nam; Chia sẻ thông tin về kết quả của Thoả thuận Paris và đề xuất các cơ chế phối hợp và sáng kiến hợp tác giữa các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như với các đối tác quốc tế trong việc thực hiện COP 21…

Hiện nay, lĩnh vực Biến đối khí hậu đang là một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam cũng như trong chương trình của tổ chức GIZ tại Việt Nam. Rất nhiều tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang xây dựng các chương trình, dự án nhằm góp phần thực hiện các cam kết đã đạt được tại Hội nghị COP 21. Với vai trò là cơ quan chủ quản, Liên hiệp Hội Việt Nam đang tăng cường điều phối và hỗ trợ các sáng kiến để chương trình triển khai có hiệu quả, góp phần vào chương trình chung của Chính phủ.

Phát biểu kết thúc hội thảo, ông Nghiêm Vũ Khải cho biết: “Thông qua hội thảo này, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến hợp tác về biến đổi khí hậu giữa các tổ chức trong hệ thống với các đối tác quốc tế, đặc biệt là với tổ chức GIZ, góp phần thực hiện thành công COP 21 ở Việt Nam”.

Video: Những thói quen tàn phá làn da chị em nào cũng mắc phải

Hoàng Cường

Bình luận(0)