4 Bộ trưởng trả lời chất vấn về những vấn đề nóng gì?

(Kiến Thức) - Bốn Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội khóa XIV những vấn đề nóng gì? Lịch trình cụ thể từng phiên chất vấn ra sao?

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội, từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2017, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Bốn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn hoá -Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng sẽ phát biểu một số nội dụng và trực tiếp trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Thủ tướng.
Theo đó, phiên chất vấn ngày 13/6, buổi sáng từ 8h đến 8h10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Từ 8h10 đến 8h25, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
4 Bo truong tra loi chat van ve nhung van de nong gi?
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Nguyễn Xuân Cường. 
Từ 8h25 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50), Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Nguyễn Xuân Cường.
Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).
Buổi chiều ngày 13/6, từ 14h đến 14h55, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Từ 15h05 đến 17h (giải lao từ 15h30-15h50), Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.
Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).
Phiên chất vấn ngày 14/6/2017:
Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 2. Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ 10h15 đến 11h30 sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).
Buổi chiều ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3. Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế.
Từ 16h35 đến 17h cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 về giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.
Người trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).
Thứ năm, ngày 15/6/2017:
Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề chất vấn thứ 4. Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13 -15/6/2017.
Từ 16h5 đến 16h45 cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (nếu có). Cuối ngày, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Hải Ninh

Bình luận(0)