Bộ não máy tính giúp tăng tốc nghiên cứu hệ sao đôi

Bộ não máy tính giúp tăng tốc nghiên cứu hệ sao đôi

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà khoa học tại đại học Villanova vừa công bố những khám phá mới về việc dùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu về các hệ sao đôi thiên thực.