Nhà hàng đó đây (P1)

Nhà hàng đó đây (P1)

(Kiến Thức) - Đọc kỹ, nhiều người sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những câu chuyện quanh những bàn tiệc và cuộc nhậu.

Cái lí của người say

Cái lí của người say

(Kiến Thức) - Người say thì luôn luôn cho mình rằng đúng, chỉ có những người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy rõ sự hài hước của những người say.