Ưu tiên hành động trong 100 ngày đầu của Tổng thống Donald Trump

Rút khỏi TPP, tăng cường an ninh biên giới, điều chỉnh lại các hiệp định thương mại... là những kế hoạch trọng tâm của Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày sau nhậm chức.

Video: Ưu tiên hành động 100 ngày đầu của Tổng thống Trump:

Video: Giải mã trò ảo thuật với điếu thuốc khiến bạn hoa mắt

Theo Minh Anh - Lê Phát/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)