Thú vị dây chuyền thu hoạch dứa bằng sức người

Những người nông dân thu hoạch dứa xếp thành hàng ngang và chuyền tay nhau tạo thành giống như một cỗ máy đang hoạt động liên tục và chính xác không ngừng nghỉ.

Video: Thú vị dây chuyền thu hoạch dứa bằng sức người:
Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)