Thao tác khóa thang máy bằng phím ít người biết

(Kiến Thức) - Video giới thiệu thao tác khóa thang máy bằng phím khi gặp sự cố hoặc bảo trì bảo dưỡng mà nhiều người chưa biết.
 

Video: Xem giới thiệu thao tác khóa thang máy bằng phím:
Nguồn video: YouTube/PMC.
Khi thang máy gặp sự cố gặp cần bảo trì, bảo dưỡng người thợ sửa chữa cần phải có những thao tác khóa, mở thang máy.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)