Tận mắt cách làm sạch đường phố ở nước người ta

(Kiến Thức) - Đoạn video sẽ cho người xem thấy được cách dọn vệ sinh làm sạch đường phố ở một số nước trên thế giới.
 

Video: Tận mắt cách dọn vệ sinh làm sạch đường phố ở nước người ta:
Nguồn video: YouTube/Amazing Social.
Với việc áp dụng công nghệ kỹ thuật, máy móc vào việc dọn vệ sinh làm sạch đường phố sẽ giúp giảm bớt rất nhiều về sức người.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)