Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi

Cùng tìm hiểu quốc gia mà người dân hầu như chẳng bao giờ bận tâm đến dịch bệnh từ muỗi gây ra dưới đây.

Video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)