Những tình huống sai một ly đi một dặm trong cuộc sống

Có những tình huống trong cuộc sống ta tưởng rằng ta đã tính toán lường trước được kết quả nhưng đời mà, biết đâu được chữ "ngờ". 

Video: Những tình huống sai một ly đi một dặm trong cuộc sống:

Video: 8 lý do chứng minh chanh là loại quả đa công dụng

Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)