Những cách viết mật thư bằng “mực tàng hình”

Để viết mật thư, người viết cần dùng loại mực giúp các dòng chữ biến mất ngay sau khi viết, và xuất hiện trở lại khi hơ qua lửa hoặc phản ứng với một chất nào đó.

Video: Những cách viết mật thư bằng “mực tàng hình”:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)