Giảm giá vé không làm cơn sốt BOT Cai Lậy hạ nhiệt

Tính chất phức tạp của vụ việc BOT Cai Lậy đã buộc bộ GTVT phải vào cuộc giải thích, kiểm tra và thậm chí là giảm giá vé. 

Video: Giảm giá vé không làm cơn sốt BOT Cai Lậy hạ nhiệt:

Video: Ăn miếng trả miếng với chồng và cái kết

Theo ANTV

>> xem thêm

Bình luận(0)