Đặt 21 cục pin dưới máy nén thủy lực, điều dễ hiểu xảy ra

(Kiến Thức) - Sức mạnh khủng khiếp của máy nén thủy lực đã khiến cho 21 cục pin ép cùng lúc bị biến dạng, nát bươm, không thể sử dụng được.

Video: Sức mạnh của máy nén thủy lực với 21 cục pin:
Nguồn video: YouTube/Crushit.

“Cười té ghế” với những cách đặt tên mẹ chồng trong danh bạ

Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)