Ấn tượng với nét đẹp trong văn hóa đi chợ thời bao cấp

Sự nhường nhịn hay trật tự đã trở thành nguyên tắc sống của hầu hết mọi người, đó chính là nét đẹp trong thời bao cấp.

Video: Văn hóa xếp hàng đi chợ thời bao cấp:
Nguồn: VTV.

So sánh ưu, nhược điểm tai nghe truyền thống và tai nghe bluetooth

Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News

>> xem thêm

Bình luận(0)