Sáng tạo thiết bị ứng dụng phần mềm mô phỏng lái máy xúc

Sáng tạo thiết bị ứng dụng phần mềm mô phỏng lái máy xúc

(Kiến Thức) - “Thiết bị ứng dụng phần mềm mô phỏng lái máy xúc” để đào tạo người học nghề lái máy xúc, ở giai đoạn sau khi học lý thuyết thực hành và trước khi lên học trên máy xúc thật.