Liên hiệp hội VN công bố giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam 2017

Liên hiệp hội VN công bố giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam 2017

(Kiến Thức) - Ngày 15/5, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2017 tại Hà Nội.