Phản biện dự án về điều chỉnh Quy hoạch cây có múi

Phản biện dự án về điều chỉnh Quy hoạch cây có múi

(Kiến Thức) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Dự án: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”.