Tìm thấy xác hổ ăn thịt người

Tìm thấy xác hổ ăn thịt người

 Một con hổ ăn thịt người ở Ấn Độ đã chết sau khi bị điện giật, qua đó chấm dứt cuộc săn lùng của đội kiểm lâm có vũ trang đối với con vật nguy hiểm này.