Hoảng hốt nàng tiên cá thực sự tồn tại?

Hoảng hốt nàng tiên cá thực sự tồn tại?

Cho tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn cố gắng đi tìm lời giải về việc Nàng tiên cá có thực sự tồn tại như những câu chuyện được lưu truyền trên thế giới hay không.