Bác tin trẻ tử vong do ăn vải thiều

Bác tin trẻ tử vong do ăn vải thiều

Vụ việc một trẻ tử vong, bốn trẻ nhập viện sau khi ăn vải là do các bé có thể bị viêm não chứ không phải do ăn vải như tin đã đồn.