Chuyện độc ở làng “xuất khẩu cô dâu”

Chuyện độc ở làng “xuất khẩu cô dâu”

Nhiều gia đình nhờ có người đi lao động hay con cái kết hôn với người nước ngoài mà kinh tế trở nên khá giả. Nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy.