Kỳ bí chuyện săn voi giữa đại ngàn

Kỳ bí chuyện săn voi giữa đại ngàn

 -  Những chuyến hành trình săn voi kỳ bí giữa rừng thiêng, nước độc chỉ còn lại trong kí ức của các Gru (thợ săn voi) giờ mái đầu đã bạc trắng.