K30 Biho lưới lửa tầm thấp Hàn Quốc dùng để giăng bẫy Triều Tiên

K30 Biho được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tầm gần nguy hiểm nhất thế giới.

Bị Ngân Anh chê không dám tháo răng, Nguyễn Thị Thành nói gì?

Theo Việt Hùng/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)