Những ký tự “bí ẩn” trên biển số xe ôtô quân đội?

Những ký tự “bí ẩn” trên biển số xe ôtô quân đội?

Nhiều người thắc mắc về các chữ cái, ký tự đặc biển trên những chiếc xe mang biển kiểm soát màu đỏ (biển kiểm soát dành riêng cho quân đội) như: KA, QH, TM,... Thực tế, mỗi ký tự đặc biệt trên biển số này được dùng để xác định đây là phương tiện thuộc đơn vị quân đội nào quản lý.