Giờ sinh ảnh hưởng gì đến vận mệnh của bạn?

Giờ sinh ảnh hưởng gì đến vận mệnh của bạn?

(Kiến Thức) - Theo tử vi, giờ sinh ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh từng người. Cùng một tuổi nhưng giờ sinh khác nhau, số phận có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy 12 con giáp sinh vào giờ nào thì cuộc đời luôn gặp may mắn?