Chuyện cắt và nhãn “50 sắc thái“

Chuyện cắt và nhãn “50 sắc thái“

Những ồn ào xung quanh bộ phim “50 sắc thái: Đen” lại một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi xung quanh câu chuyện kiểm duyệt phim ở Việt Nam.