“Cánh tay đắc lực” của Hitler có tài tiên tri kỳ lạ thế nào?

“Cánh tay đắc lực” của Hitler có tài tiên tri kỳ lạ thế nào?

(Kiến Thức) - Thống chế SS Heinrich Himmler được xem là "cánh tay đắc lực" của Hitler. Y không chỉ trọng dụng những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, biết xem tương lai mà bản thân còn cho hay cũng có khả năng đặc biệt này.

Ảnh hiếm có về nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin

Ảnh hiếm có về nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin là một trong những nhân vật nổi tiếng lịch sử. Ông được biết đến là người đã lãnh đạo nhân dân Liên Xô đánh bại phát xít Đức và...