Phật giáo dạy người cách buông xả để an vui

Phật giáo dạy người cách buông xả để an vui

Cố chấp là nắm chặt, khác với nắm chặt là... buông bỏ, là “Xả”. Vậy đạo Phật coi chữ “Xả” như thế nào? Mỗi chúng ta phải “xả” những gì và “xả” như thế nào?.