Top 10 dị nhân đặc biệt nhất thế giới

Top 10 dị nhân đặc biệt nhất thế giới

(Kiến Thức) - Nhìn xuyên thấu như máy chụp X-quang, có trí nhớ phi thường... là những năng lực siêu nhiên của các dị nhân đặc biệt nhất thế giới.