Axít hóa đại dương đe dọa toàn bộ sinh vật biển

Axít hóa đại dương đe dọa toàn bộ sinh vật biển

Các đại dương trên Trái Đất đang axít hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Đây là kết luận của nghiên cứu mới của Đức mang tên "BIOACID - Các tác động sinh học của axít hóa đại dương".