Mạng Internet có thể bị hủy diệt?

Mạng Internet có thể bị hủy diệt?

Điều gì xảy ra nếu không có Internet? Mạng Internet có thể nào bị phá hủy? Và nếu điều đó trở thành sự thật, điều gì sẽ xảy ra tiếp đó?