Yahoo Messenger sắp bị khai tử

Yahoo Messenger sắp bị khai tử

 Sau ngày 5/8, người dùng sẽ không thể đăng nhập, gửi tin nhắn hay truy cập vào dịch vụ chat của Yahoo Messenger qua các ứng dụng bên thứ 3 nữa.