Trở thành đầu bếp chuyên nghiệp với chiêu đập trứng bằng 1 tay

(Kiến Thức) - Nếu thường xuyên tập luyện đập trứng bằng một tay, bạn chẳng mấy chốc trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.
 

Video: Cách đập trứng bằng một tay nhanh chóng:

Video: Chiêu “cao tay” đối phó với người thứ ba

Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)