Ngược đời, độ iPhone 7 thành iPhone 5

Một người dùng đã mài lớp vỏ xung quanh iPhone 7 để máy trông như iPhone 5 với các đường nét sắc cạnh.

Video: Độ iPhone 7 thành iPhone 5:

Vì sao chúng ta lại thấp hơn vào ban đêm?

Theo Zing News

Bình luận(0)