Món mực chỉ người can đảm mới dám ăn

(Kiến Thức) - Món mực sống với những xúc tu ngọ nguậy như thách thức sự can đảm của thực khách.

Video: Món mực chỉ người can đảm mới dám ăn:

Video: Mùa đông, ôm "gấu" sẽ ấm hơn?

Hải Sơn (Jukin Video)

Bình luận(0)