Món mực chỉ người can đảm mới dám ăn

(Kiến Thức) - Món mực sống với những xúc tu ngọ nguậy như thách thức sự can đảm của thực khách.

Video: Món mực chỉ người can đảm mới dám ăn:

Cách xử lý hành tây cho người mới vào bếp

Hải Sơn (Jukin Video)

Bình luận(0)