Video: Vì sao phụ nữ ngày càng sợ yêu?

Video: Vì sao phụ nữ ngày càng sợ yêu?

Phụ nữ sợ yêu vì chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ. Yêu thương có dài cỡ nào, hôn nhân có đầm ấm cỡ nào. Giá như đừng bao giờ có những thứ mang tên "sai lầm".