Khi thanh niên thích… chửi bậy

Khi thanh niên thích… chửi bậy

(Kiến Thức) - Nói tục, chửi bậy không còn lạ lẫm trong xã hội hiện nay, đặc biệt “căn bệnh” này có xu hướng thích nghi nhanh với một bộ phận không nhỏ giới trẻ.