Những tác hại khủng khiếp của Facebook

Những tác hại khủng khiếp của Facebook

(Kiến Thức) - Facebook kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin nhưng kể từ khi mạng xã hội này có mặt tại Việt Nam, sự giao tiếp trực tiếp ngày càng ít đi.