MERS là dịch bệnh nguy hiểm gì?

MERS là dịch bệnh nguy hiểm gì?

(Kiến Thức) - MERS là bệnh gì? Nó có nguy hiểm chết người như báo đưa tin thật không? Tôi nghe đồn MERS là biến thể cao hơn của virus SARS có đúng không?